Planning

2020-08-05
Start zienswijze procedure (t/m 15 september 2020)

In deze periode kunt u een zienswijze indienen. Op deze pagina van gemeente Maasdriel vindt u meer informatie over de procedure.

2020-09-02
Informatieavond gemeente Maasdriel

Op woensdagavond 2 september staan er twee informatiebijeenkomsten gepland die door de gemeente Maasdriel worden georganiseerd over de ontwerpfase.  

U kunt zich inschrijven voor één van de twee bijeenkomsten. Zie deze link voor meer informatie.

2020-10-08
3e klankbordgroepbijeenkomst

Op 8 oktober vindt de volgende klankbordgroepbijeenkomst plaats. Meer informatie over de klankbordgroep, vindt u via deze link.

2020-11-25
(Beoogd) Besluit gemeenteraad en college

Na afloop van de zienswijzetermijn (t/m 15 september 2020) zal het college de zienswijzen beoordelen en onderzoeken of deze aanleiding zijn om het bestemmingsplan al dan niet gewijzigd ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.  
 
Op 25 november 2020 beoogd besluit gemeenteraad over vaststellen bestemmingsplan Burgerwindpark A2 Lage Rooijen en college over afgifte Omgevingsvergunning Burgerwindpark A2 Lage Rooijen.

Na publicatie start de beroepsprocedure bij de Raad van State.

2021-07-01
Bouw windmolens

De vermoedelijke bouw van de windmolens start in 2021.

2022-12-17
Windmolens operationeel

De verwachting is dat de windmolens vanaf eind 2022 operationeel zijn.

Disclaimer: Dit is een voorlopige planning. Niet alleen de situatie rondom het COVID-19 virus, maar ook andere zaken kunnen aanleiding zijn om de planning aan te passen.