Alles over de Klankbordgroep

05 juli 2020


Op deze pagina vindt u meer informatie over de klankbordgroep. Hieronder kunt u meer lezen over wat we met de klankbordgroep willen bereiken, wie de leden van de klankbordgroep zijn, overlegdata, besproken onderwerpen en verslagen. De klankbordgroep is een onderdeel van de wijze waarop we vormgeven aan participatie. Meer informatie over participatie vindt u via deze link.

Wat willen we bereiken met de klankbordgroep?

Met de klankbordgroep willen we bereiken dat er meer acceptatie en draagvlak ontstaat voor het windpark. Zo hopen we beter inzicht te krijgen in wat er speelt in de omgeving ten aanzien van het Burgerwindpark en beter inzicht te krijgen in hoe de (financiële) opbrengsten de meeste waarde kunnen hebben voor de omgeving. De klankbordgroep heeft geen formele status, maar adviezen van de klankbordgroep die binnen de kaders van het plan passen, zullen we serieus in overweging nemen. Wanneer daar behoefte aan is, zullen we de leden in de klankbordgroep graag meer inzicht geven in het waarom van bepaalde keuzen.

Overlegdata, besproken onderwerpen en notulen

Let op: de volgorde is van nieuw naar oud!

25 juni 2020 Onderwerpen: voorstellen, rol participatie en doel klankbordgroep, toelichting omgevingsvergunning en ontheffing wet natuurbeheer, status ontwikkeling Burgerwindpark. (Link naar verslag volgt na goedkeuring klankbordgroep.)

3 juni 2020 Onderwerpen: voorstellen, rol participatie en doel klankbordgroep, verschillende vragen (doorgangswegen tijdens de bouw, behoefte aan struinmogelijkheden in de uiterwaarden van Hoenzadriel, etc.). Link verslag.

Leden klankbordgroep

De leden van de klankbordgroep bestaan uit:

 • Pieter Both (direct omwonende)
 • Wendela Jesse (direct omwonende)
 • Frits Spliethoff (omwonende Maaspoort en bestuur wijkraad Maaspoort)
 • Paul Walgering (omwonende Maaspoort en bestuur wijkraad Maaspoort)
 • Eltjo Kugel (inwoner Maasdriel, lid van Windcommissie Coöperatie Bommelerwaar)
 • Harry Kolman (voorzitter bestuur Natuurwacht Bommelerwaard)
 • Anthony van Rooij (ondernemer Hedel)

Vanuit gemeente Maasdriel is aanwezig:

 • Astrid Zweerus (Beleidsadviseur duurzaamheid)

Vanuit het initiatief aanwezig:

 • Jorick Messink, projectleider initiatief, planoloog en vergunningenspecialist Green Trust
 • Hans Kursten, energie deskundige en procesmanager, P2, adviseur van Coöperatie Bommelerwaar
 • Jan Voskamp, directeur initiatief en bestuurslid Coöperatie Bommelerwaar
 • Desirée Hubers-Van den Bergh, participatiecoördinator Coöperatie Bommelerwaar, voorzitter klankbordgroep

Direct omwonenden hebben we uitgenodigd voor de klankbordgroep middels deze brief. Open de brief gerust, er staat ook meer in over de rol van de klankbordgroep. Er is nog beperkt ruimte beschikbaar, dus heeft u interesse, geef u dan op via info@windparklagerooijen.nl ! 


© 2020